FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बैठकमा उपस्थित भई दिने बारे ।

                                                                                                                                                                                                                                                                             मिति : २०७२/११/१६

लेटाङभाेगटेनी नगरपालिकाकाे जरुरी सूचना

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

लेटाङभाेगटेनी नगरपालिकाकाे वडा नागरिक मञ्चकाे पुनर्गठन सम्बन्धमा ।

यस नगरपालिकामा गठन भएका ११ वटै वडाका वडा नागरिक मञ्चको पूनर्गठन गर्नको लागि मिति २०७२/११/३० गते सबै  वडामा एकैपटक विहान ११ बजे हुने सम्बन्धित सबैमा जानकारी गर्दछौं ।

Pages