संक्षिप्त परिचय

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ७२ बमोजिम नेपाल सरकारले निश्चित मापदण्ड पुरा भएका स्थानहरुलाई नगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसै अनुरुप मिति २०७१/०८/१६ गते नेपाल भरीका विभिन्न ६१ नगरपालिका सँगै साविकका लेटाङ र भोगटेनी गाउँ विकास समितिहरुलाई समेटेर लेटाङभोगटेनी नगरपालिकाको घोषणा भएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावनामा उल्लेखित प्रावधान अनुरुप विकेन्द्रीकरणको माध्यामद्धारा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई शासन प्रकृयामा अधिकाधिक रुपमा सम्मिलित हुने अवसर जुटाउने, आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि साधनको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित तथा

सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थिति हुने बारे सूचना

यहि मिति २०७४ साल फागुन २९ गते नगरको दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण सार्बजनिक  सुनुवाइ गरिने सम्पूर्ण नगरबासिमा सहर्ष जानकारी गरिन्छ ..थप जानकारीको लागि attached सूचना  हेर्नु होला