FAQs Complain Problems

संक्षिप्त परिचय

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ७२ बमोजिम नेपाल सरकारले निश्चित मापदण्ड पुरा भएका स्थानहरुलाई नगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसै अनुरुप मिति २०७१/०८/१६ गते नेपाल भरीका विभिन्न ६१ नगरपालिका सँगै साविकका लेटाङ र भोगटेनी गाउँ विकास समितिहरुलाई समेटेर लेटाङभोगटेनी नगरपालिकाको घोषणा भएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रस्तावनामा उल्लेखित प्रावधान अनुरुप विकेन्द्रीकरणको माध्यामद्धारा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई शासन प्रकृयामा अधिकाधिक रुपमा सम्मिलित हुने अवसर जुटाउने, आफ्नो क्षेत्रको विकासको लागि साधनको परिचालन, विनियोजन र विकासको प्रतिफलको सन्तुलित तथा समान वितरणमा सामाजिक समानता ल्याउने कार्यमा जनजाति, आदिबासी, दलित र सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडिएका वर्ग समेतका समग्र जनताको सहभागिता अभिबृद्धि गर्ने, योजनाहरुको तर्जुमा र संचालन गर्न आवश्यक जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय स्तरमा नै प्रदान गरी जवाफदेही बन्न सक्ने स्थानीय निकायहरुको संस्थागत विकास गर्ने, स्थानीय नेतृत्वको विकास गरी जनताको दैनिक आवश्यकता र जनजीवनलाई असर पार्ने विषयहरुमा निर्णय गर्न सक्ने स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धतिको विकास गर्ने कार्यका लागि स्थानीय सरकारको रुपमा स्थानीय निकायहरु गठन भएका हुन्छन् । स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो । केन्द्रीय सरकार कति प्रभावकारी र कामयवी छ सो कुरा स्थानीय सरकारको प्रभावकारीताको कसीले पनि थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित निकायहरुको क्षमता र कार्यसम्पादन स्तर उचो हुनु जरुरी छ । स्थानीय निकायहरुलाई माथि उल्लेखित उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ ले पर्याप्त अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । स्थानीय निकायहरुको प्रभावकारीता र लोकप्रियता त्यस बेला उचो हुन्छ जुन बेला स्थानीय निकायहरुले तर्जुमा गरेका नीति, योजना तथा कार्यक्रम यथार्थ, वास्तविकता र प्राथमिकतामा आधारित हुन्छन् साथै तिनीहरुको कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटो पनि मजबत हुन्छ । यस्ता कुरा पनि यतिकै प्राप्त हुँदैनन जसको लागि सही तथ्याङ्कहरुको आवश्यकता पर्दछ । तथ्याङ्कको लागि सम्बन्धित स्थानीय निकायहरु संग प्रायः सम्पूर्ण विषयहरु समेटिएको पाश्वचित्रको आवश्यकता पर्दछ जसले सही नीति निर्माण, योजना तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वय र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई सहयोगी सिद्ध होस् । नवघोषित यस लेटाङभोगटेनी नगरपालिकालाई पनि एक पाश्वचित्र आवश्यक भएको छ । नगरपालिकाको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन कार्यविधि, २०६६ को कार्यसम्पादन सूचक नं. २० मा नगरपालिकाको अद्यावधिक प्रोफाइल हुनु पर्ने भन्ने प्रावधान भएकोले साथै कुनै व्यक्तिले यस नगरपालिका सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान गर्न वा जानकारी राख्नको लागि पनि लेटाङभोगटेनी नगरपालिकाको नगर प्रोफाइल निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको हो । यो प्रोफाइल विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त प्रायः द्धितियक तथ्याङ्कहरुलाई आधार मानी निर्माण गरिएको छ । यस प्रोफाइलले नगरपालिका स्वयं, नगरवासी, सरोकारवालाहरु र सम्बन्धित सबैलाई राम्रो फाईदा पुर्याउनेछ ।

राज्य पुर्नसंरचना संगै लेटाङ नगरपालिका साविकको लेटाङभोगटेनी नगरपालिका , जाँते गाविस , वारंगी गाविस मिलेर सिंगो लेटाङ नगरपालिका वनेको छ ।