FAQs Complain Problems

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: ९७७-०२१-५६०५५४,५६००४४,५६०६६६

बारुण यन्त्र(दमकल) सम्पर्क : ९८५२०७४५५५

शव वाहन सम्पर्क : ९७६२२२७७१५ 

संस्थागत सम्पर्क नम्बर:

कार्यालय कार्यालय प्रमुखको नाम संस्थागत सम्पर्क नम्बर
भोगटेनि हेल्थ पोष्ट मित्रलाल परियार 9760814867

वाराङ्गी हेल्थ पोष्ट

इन्द्र कला कुमारी चौधरी 9760814872
जाते हेल्थ पोष्ट फुलमाया नेपाली 9760814878
लेटाङ अस्पताल डा. कमल कान्त गोइत 021560094

 

ito.letangmun@gmail.com

OR, letangmunicipality@gmail.com

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !