FAQs Complain Problems

लेटाङभाेगटेनी नगरपालिकाकाे राजनैतिक दल तथा वडा स‌ंयोजकहरुलाई सुचना

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिकाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा निम्न विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकोले निम्न मिति, समय र स्थानमा यहाँको उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध छ । 

 

छलफलका विषयहरु

१‍. वडा नागरिक मञ्च पुर्नगठन मिति तय गर्ने सम्बन्धमा ।

२. नगरपालिका हुनु भन्दा अगाडी बनेका घरहरुकाे अभिलेखीकरण सम्बन्धमा । 

३. फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा । 

४‍. विविध 

निम्न 

  • मिति : २०७२/११/१३ 
  • समय : बिहान ११:०० बजे 
  • स्थान : लेटाङभोगटेनी नगरपालिका कार्यालय

                      (कृपया समयको ख्याल गरी दिनु हुन अनुरोध छ । 

 

                                                                                       युवराज आचार्य 

                                                                                      कार्यकारी अधिकृत