FAQs Complain Problems

बैठकमा उपस्थित भई दिने बारे ।

                                                                                                                                                                                                                                                                             मिति : २०७२/११/१६

श्री सम्पूर्ण लेटाङभोगटेनी नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरु 

प्रस्तुत विषयमा विद्यालहरुको लागि यस अा.व. मा विभिन्न योजनाको लागि रकम विनियोजन गर्न उहाँको परामर्श  अावश्यक भएकोले निम्न मिति, समय र स्थानमा आयोजना गरिएको बैठकमा यहाँको उपस्थितिको लागि हार्दिकअनुरोध । 

निम्न 

मिति : २०७२/११/२०

समय : बिहान ११ बजे 

स्थान : लेटाङभोगटेनी नगरपालिका कार्यालय 

                                                                                                                                                                                                                                                     युवराज आचार्य 

                                                                                                                                                                                                                                                 कार्यकारी अधिकृत