सूचना तथा समाचार

लेटाङभाेगटेनी नगरपालिकाकाे सूचना

मिति २०७३/०१/०५ गते बिहान ८ बजे माननीय शान्ति मन्त्री श्री एकनाथ ढकाल ज्यू राजारानी क्षेत्रमा अन्तरधार्मिक शान्ति पार्क निर्माण गर्ने विषयमा छलफल कार्यक्रम लेटाङ भोगटेनी नगरपालिकामा हुने भएकोले सम्पूर्ण लेटाङ भोगटेनी नगरवासीहरुलाई उपस्थितिकाे लागि हार्दिक अामन्त्रण गर्दछौं । 

बैठकमा उपस्थित भई दिने बारे ।

                                                                                                                                                                                                                                                                             मिति : २०७२/११/१६

लेटाङभाेगटेनी नगरपालिकाकाे जरुरी सूचना

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

लेटाङभाेगटेनी नगरपालिकाकाे वडा नागरिक मञ्चकाे पुनर्गठन सम्बन्धमा ।

यस नगरपालिकामा गठन भएका ११ वटै वडाका वडा नागरिक मञ्चको पूनर्गठन गर्नको लागि मिति २०७२/११/३० गते सबै  वडामा एकैपटक विहान ११ बजे हुने सम्बन्धित सबैमा जानकारी गर्दछौं ।

Pages