FAQs Complain Problems

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीहरुलाई औषधी उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्न निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।।।(2079-05-02) ।।।

यसै सूचनाको साथमा अनुसुचि फाराम पनि उपलब्ध छ । कृपया डाउनलोड गर्नुहोला ।।