लेटाङभाेगटेनी नगरपालिकाको दाेस्रो नगरपरिषदको कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी, कार्यकारी अधिकृत सहित राजनैतिक दलका प्रतिनिधीहरु