लेटाङ नगरपालिका वडा न.७ वारङ्गीमा भएको सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रम (२०७५-१०-१४) ..